Zážitkový pobyt 2020

V září 2020 se žáci 4.-8. ročníku zúčastnili třídenního zážitkového pobytu zaměřeného na stmelování třídních kolektivů, práci na vrstevnických vztazích a ochutnávku smysluplných volnočasových aktivit. Jeden den byl program realizován přímo ve škole. Mnoho zajímavých aktivit připravila pro žáky školní psycholožka. Některé činnosti probíhali pouze ve třídním kolektivu pod vedením třídních učitelů a asistentů pedagoga. V H-centru ve Starém Hradišti si žáci zahráli bowling a vyzkoušeli svou odvahu, sílu a obratnost při lezení na horolezecké stěně. Nově byla navázána spolupráce s Karate Lions Pardubice, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o filozofii bojových umění, možnostech sebeobrany a pod vedením zkušených trenérů si mnohé vyzkoušeli v praxi. Celý zážitkový pobyt jsme mohli realizovat jen díky dotaci MO Pardubice V.