Zřizovatel: Město Pardubice

Právní forma: Příspěvková organizace

VIZE: „Moderní, přitažlivá a dynamická škola, navazující na nejlepší tradice českého speciálního školství.“

Charakteristika školy:
Škola zřízena v roce 1991, součásti – základní škola, mateřská škola, ŠD, ŠJ

POSLÁNÍ: „Výchova a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.“

 

 

Vzdělávací program Kapacita součástí školy

Základní škola 82 žáků

Mateřská škola 20 dětí
Školní družina 20 žáků
Školní jídelna 130 strávníků