OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje bude dne 18.11.2020 mateřská škola znovu otevřena. Důvodem uzavření byl výskyt infekčního onemocnění COVID – 19 u pedagogických pracovníků a dětí mateřské školy. 

Vracíme se k organizaci výuky zavedené v září a připomínáme, že je potřeba důsledně dodržovat Pokyny k ochraně zdraví dětí, žáků, zaměstnanců školy (viz naše stránky a vývěsky na dveřích školy).

Mateřská škola bude samozřejmě fungovat  v obvyklých časech.

POMĚRNÁ ČÁST ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BUDE VRÁCENA.