Speciální třídy

Žáci se středně těžkým mentálním postižením jsou integrováni do tříd pro žáky lehce mentálně postižené.  Otevření speciální třídy pro děti se středně těžkým mentálním  postižením závisí na počtu žáků s tímto stupněm postižení.