Speciální třídy

1. září 2022  otevíráme další speciální třídu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, v novém školním roce budou 2 speciální třídy – SP I pro mladší a SP II pro starší žáky. Všichni tito žáci se vzdělávají podle ŠVP Kotvička vytvořeného podle RVP ZŠS Díl I. a optimálně umožňujícího získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě. Ve speciální třídě spolupracují s třídní učitelkou dvě pedagogické asistentky, aby se co nejlépe realizoval rozvoj klíčových kompetencí žáků vyžadujících převážně individuální způsob práce.