Speciální třídy

1. září 2020 jsme otevřeli speciální třídu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením. Přesto jsou i nadále někteří žáci se středně těžkým mentálním postižením  integrováni do tříd pro žáky lehce mentálně postižené. Všichni tito žáci se vzdělávají podle ŠVP Kotvička vytvořeného podle RVP ZŠS Díl I. a optimálně umožňujícího získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě. Ve speciální třídě spolupracují s třídní učitelkou dvě pedagogické asistentky, aby se co nejlépe realizoval rozvoj klíčových kompetencí žáků vyžadujících převážně individuální způsob práce.

Pokud se počet žáků se středně těžkým mentálním postižením v naší škole zvýší, budeme postupně otevírat další speciální třídy.