Speciální třídy

1. září 2020 jsme otevřeli speciální třídu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením. Přesto jsou i nadále někteří žáci se středně těžkým mentálním postižením  integrováni do tříd pro žáky lehce mentálně postižené. Všichni tito žáci se vzdělávají podle ŠVP Kotvička vytvořeného podle RVP ZŠS Díl I. a optimálně umožňujícího získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě. Ve speciální třídě spolupracují s třídní učitelkou dvě pedagogické asistentky, aby se co nejlépe realizoval rozvoj klíčových kompetencí žáků vyžadujících převážně individuální způsob práce.

Pokud se počet žáků se středně těžkým mentálním postižením v naší škole zvýší, budeme postupně otevírat další speciální třídy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


logo školy

Aktuality

Informace o stavebních úpravách v okolí školy

Kontakt

Ředitelna: 466 304 934

Vedoucí školní jídelny: 466 303 757
774 626 503

Mateřská škola: 608 653 896
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>