Speciální třídy

1. září 2022  otevíráme další speciální třídu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, v novém školním roce budou 2 speciální třídy – SP I pro mladší a SP II pro starší žáky. Všichni tito žáci se vzdělávají podle ŠVP Kotvička vytvořeného podle RVP ZŠS Díl I. a optimálně umožňujícího získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě. Ve speciální třídě spolupracují s třídní učitelkou dvě pedagogické asistentky, aby se co nejlépe realizoval rozvoj klíčových kompetencí žáků vyžadujících převážně individuální způsob práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


logo školy

Aktuality

21. – 23. 9. 2022 Zážitkový pobyt – II. stupeň

Kontakt

Ředitelna: 466 304 934

Vedoucí školní jídelny: 466 303 757
774 626 503

Mateřská škola: 608 653 896
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>