Speciální třídy

1. září 2020 otevíráme speciální třídu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením. Přesto budou i nadále někteří žáci se středně těžkým mentálním postižením  integrováni do tříd pro žáky lehce mentálně postižené.