Speciální třídy

Žáci se středně těžkým mentálním postižením jsou integrováni do tříd pro žáky lehce mentálně postižené. Plánujeme ve školním roce 2019/2020 otevřít speciální třídy pro děti se středně těžkým mentálním postižením.