Sluníčka – Zimní sporty a radovánky

Letos jsme si toto téma opravdu užili včetně dovádění na sněhu na školní zahradě, kde jsme jezdili z kopečka na saních a plastových lopatách. Sněhuláka ze sněhu jsme si sice postavit nestihli, ale poradili jsme si-vytvořili jsme ho ve třídě z různých materiálů. Téma zimy se prolínalo všemi činnostmi – grafomotorické prvky, rozvíjeli jsme matematické představy, také manipulaci s drobnými předměty, ale i s míči různých velikostí. Naučili jsme se říkadla a písničku o zimě, nezapomněli jsme ani na rozvoj řeči a komunikačních dovedností.