Sluníčka – Vítání jara

Jaro jsme ve třídě Sluníček přivítali nejen výzdobou naší třídy, ale i poznáváním změn v přírodě kolem nás. Poznávali jsme jarní kytičky, pozorovali ptáky stavějící si hnízda v korunách stromů, dovádějící veverky a první broučky v trávě. Pomocí výtvarných technik jsme si vytvořili sněženky a malé Moreny. Cvičili jsme, procvičovali jemnou motoriku a hmat, ale nezapomněli jsme ani na rozvoj řeči, sluchu a zraku či procvičování počtů a orientace v prostoru.