Sluníčka – Stromy, listy, plody

Hrátky s listy, kaštany, žaludy a šiškami se dětem moc líbily. Třídily je, nabíraly, přesunovaly, počítaly a pouštěly po skluzavce. Pomocí barev a obtisků z brambor si výtvarně zpracovaly stromy s listy na nástěnku naší školky. Nechyběla ani grafomotorika – listí poletuje ve větru. Během tohoto tématu si děti užily „DEN STROMŮ“ a během vycházky pozorovaly stromy a jejich plody, potom je z dřevěných stavebnic také stavěly.