Hvězdičky – Příchod Vánoc

V době adventního času se Hvězdičky seznamovaly s tradicemi a zvyky souvisejícími s Vánocemi a Štědrým dnem i večerem. Hledali jsme hvězdičky ukryté v jablíčku, upekli jsme si vánoční cukroví a odzdobili si stromeček. Vyprávěli jsme si o putování Marie a Josefa do Betléma, o narození Ježíška a společně si postavili Betlém. Rozpoznávali jsme vůně související s Vánocemi, poslouchali a zpívali si vánoční koledy. Nezapomněli jsme ani na Barborku a poctivě jsme sledovali větvičky a čekali, kdy nám vykvetou. Vyrobili jsme si transparentní obrázky do oken, vánoční přáníčka pro rodiče i kapra, kterého jsme si nejprve vyzkoušeli ulovit při pohybových činnostech. Při ranních činnostech jsme se věnovali rozvoji jemné motoriky i zrakového vnímání, nezapomínali jsme ani na grafomotorická cvičení.