Sluníčka – Poznáváme velikonoční tradice

Na velikonoční svátky jsme se ve třídě Sluníček připravili s pomlázkami a barevnými vajíčky. Naučili jsme se koledu a ukázali si, jak používat pomlázku při koledování. Vyzkoušeli jsme si, jak na pomlázce vlají barevné mašličky v jarním větříku. Snažili jsme se na mašlích rozmotávat uzly a třídit barevná vajíčka. Zkoušeli jsme hrát kuličky. Nakreslili jsme piškotové beránky, které jsme nazdobili mašlemi.