Sluníčka – Poznáváme potraviny a zdravá jídla

Seznamovali jsme děti se základními druhy potravin, rozvíjeli smysly ochutnáváním různých druhů pochutin, poznávali rozdíly zdravých a nezdravých jídel. Procvičovali počty i jemnou motoriku stříháním nůžkami a lepením zdravých a nezdravých potravin z novin na zdravý a nemocný zub. Dramatizovali jsme pohádku „O Otesánkovi“ a výtvarně ji zpracovávali.