Sluníčka – Poznáváme lidské tělo

Svoje tělo jsme poznávali prostřednictvím pohybu, kdy jsme se učili orientovat v tělovém schématu i adekvátně reagovat na pokyny k různým polohám a pohybům. Ztvárňovali jsme lidské tělo různými výtvarnými činnostmi a rozvíjeli schopnost o své tělo pečovat zejména v oblasti hygieny. Nechyběli ani činnosti zaměřené na rozvoj všech smyslů prostřednictvím nejrůznějších pomůcek a hraček.