Sluníčka – Pohádkové týdny

V rámci pohádkových týdnů ve třídě Sluníček jsme si opakovali známé pohádky „O třech prasátkách“, „O perníkové chaloupce“, „O Červené Karkulce“ a
„O Budulínkovi“. Plnili jsme nejrůznější úkoly, odpovídali na otázky týkající se těchto pohádek, tvořili jsme s pohádkou a procvičovali pohybové dovednosti. Nakonec jsme si upekli bábovku pro Karkulku, na které si ovšem nepochutnala babička, ale společně jsme ji slupli.