Sluníčka – Opáčko

S koncem školního roku je vždy spojeno opakování nabytých znalostí. Společně jsme si zopakovali barvy, tvary, počty, skupiny věcí i některé protiklady. Vše se nám dařilo, a tak i přes období uzavření MŠ v průběhu školního roku odcházíme na prázdniny s pocitem, že jsme stihli vše, co jsme měli naplánované.