Sluníčka – Jedeme k vodě

Letos jsme se pomyslně vydali na výlet k vodě. Seznámili jsme se s živočichy žijícími u vody a nezapomněli jsme ani na potřeby k výletu a bezpečnost při koupání. Ztvárnili jsme si kačenku pomocí plastových tvarů, hráli si hry a vytvářeli stavby z písku.