Sluníčka – Jedeme do ZOO

V posledním tématu v tomto školním roce „Jedeme do ZOO“ jsme se zabývali exotickými zvířátky, která žijí v našich zoologických zahradách. Pro děti byly připraveny nejrůznější činnosti na rozvoj zrakové a sluchové percepce, pohybových dovedností rozvíjejících jemnou i hrubou motoriku, poznatků a v neposlední řadě i řeči. Jelikož je jakékoli téma zabývající se zvířátky pro děti vždy velmi přitažlivé, tak se zapojovaly s velkým zájmem do všech činností a her.