Sluníčka – Hospodářská zvířátka

Zvířátka nás prostě baví, a tak jsme se počátkem jara zaměřili na hospodářská zvířata a jejich mláďata. Poznávali jsme jejích obydlí, i čím se živí, a zároveň jsme se zaměřili na procvičování orientace v prostoru. Rozvíjeli jsme řeč nejen prostřednictvím zvuků, která zvířátka vydávají, ale rozšiřovali jsme i slovní zásobu. Prováděli jsme cvičení zaměřená na zrak a početní představy, zpívali jsme písničku „Krávy mají telátka“ za doprovodu rytmických nástrojů. Nezapomněli jsme ani na jemnou či hrubou motoriku, ani na kresbu a grafomotoriku.