Sluníčka – Dráčkohrátky

K podzimu patří každoročně pouštění draků, tak i my ve třídě Sluníček jsme se do toho pustili. Dráčky jsme proháněli před školou, na školní zahradě, ale i uvnitř ve třídě. Moc jsme si to užili.