Sluníčka – Do pohádky se zvířátky

V návaznosti na domácí vzdělávání téma „Lesní zvířátka“ jsme se ve školce seznamovali s pohádkou „O boudě budce“. Stavěli jsme domečky pro zvířátka, vyráběli loutky, které si děti odnesly domů a samozřejmě pomocí loutek jsme i dramatizovali pohádku. O pohádce jsme zpívali písničku, a její melodii doprovázeli dřívky. Nechyběli ani ostatní činnosti zaměřené na všestranný rozvoj dětí.