Sluníčka – Advent. Těšíme se na Ježíška.

Letos jsme si společně užili adventní čas, navzdory překážkám, které pro nás připravil covid-19. Věnovali jsme se zábavným činnostem zaměřeným na rozvoj zraku, jemné motoriky i grafomotoriky. Lovili jsme ryby různými způsoby, donesli jsme krmení zvířátkům do blízkého lesoparku, vyráběli jsme vánoční přání pro rodiče, věnovali jsme se i vánočním zvykům – výroba adventního věnce, strojení vánočního stromečku, krájení jablka, pouštění lodiček z ořechových skořápek či pečení a zdobení perníčků. Nacvičovali jsme koledy za doprovodu rytmických nástrojů na „Vánoční besídku“, která proběhla dne 16. 12. sice bez přítomnosti rodičů, ale nechyběly dárky od Ježíška nejen pro školku, ale i pro děti. Děkujeme paní Lorencové za sponzorský dar v podobě drobných osobních dárků pro všechny děti z třídy Sluníček.