Školní psycholog je odborník, který je připraven a ochoten Vám poskytnout široké spektrum služeb.

Je zaměstnancem školy, jeho služby jsou pro žáky školy a jejich rodiče, jakož i pro pedagogy školy zdarma. Zjištěné skutečnosti podléhají zákonům na ochranu osobnosti.

Náplň práce – služby:

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • práce s třídními kolektivy – diagnostická činnost, návštěvy ve třídách, preventivní a intervenční programy ve třídách, podpora spolupráce třídy a třídního učitele,…
 • spolupráce při tvorbě a realizaci preventivních programů školy
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách, předcházení sociálně patologickým jevům na škole
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků, u kterých by bylo vhodné zapojení školního psychologa a navrhování vhodných opatření k eliminaci potíží
 • poskytování krizových intervencí (v mimořádně psychicky náročných situacích) žákům, rodičům i pedagogům
 • tematicky zaměřené pravidelné individuální konzultace s dítětem (řešení potíží v kolektivu, rodině, motivace k učení, apod.)
 • spolupráce s dalšími členy školního poradenského pracoviště
 • kooperace s dalšími institucemi (OSPOD, Policie, Amalthea, SVP Pyramida, soudy apod.)
 • vedení potřebné dokumentace
 • schránka důvěry

 

(ostatní služby dle individuální domluvy)

Jak se objednat:

osobně, emailem, zasláním vyplněného pole na stránkách školy www.skolakr.cz

Přímý kontakt:

psycholog@skolakr.cz

Konzultační hodiny:

  dopoledne odpoledne
Pondělí    
Úterý    
Středa    
Čtvrtek – sudý týden                         
     

INFORMACE O SLUŽBÁCH ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY

V případě potřeby mohou rodiče i žáci nadále kontaktovat školní psycholožku přes email (psycholog@skolakr.cz).

Přes něj je pak možné se domluvit na formě psychologické pomoci:

 • poradenství přes e-mail
 • dohodnutí se na online konzultaci (např. přes Skype či jiné aplikace)
 • dohodnutí termínu osobní schůzky ve škole

 

Dále můžete sledovat online nástěnku školního psychologa, kde budou průběžně přidávány tipy a materiály, které by Vám mohli pomoci nejen v této době: https://cs.padlet.com/psycholog_skolakr/Bookmarks

 

Možnosti online psychologické pomoci mimo školu (placené služby):

https://www.delamcomuzu.cz/ , https://terap.io/

Užitečné odkazy:

Asociace školní psychologie
www.skolnipsychologie.cz

Centrum duševního zdraví
www.pdz.cz

Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice
www.ppp-pardubice.cz/uvod

Společnost postižených epilepsií
www.spolecnost-e.cz

Rodiče
www.rodina.cz
www.aperio.cz

www.nevychova.cz

www.rodicovskalinka.cz

Práce s rodinou

www.amalthea.cz

www.darops.cz

Šikana
www.sikana.org

www.minimalizacesikany.cz

Drogy
www.drogy.net
www.drogy-info.cz/index.php/o_nas

www.laxus.cz

Duševní zdraví
www.stopstigmapsychiatrie.cz/index.php

www.nevypustdusi.cz

Bezpečí na internetu

www.e-bezpeci.cz

www.budsafeonline.cz