Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy A.Krause, Mateřské školy Raisova ulice.

 • Kapacita: 130 jídel
 • Provoz: 7:30 – 15:30

Ceny za stravování

Od 1.2.2023 se navyšuje cena obědů pro strávníky 3. skupiny (viz tabulka).

strávníci MŠ 3 – 6 let celodenní MŠ 40,-
polodenní MŠ 32,-

strávníci MŠ 7 – 10 let

celodenní MŠ 47,-
polodenní MŠ 39,-
1. skupina – strávníci 7 – 10 let oběd 28,-
2. skupina – strávníci 11 – 14 let oběd 30,-
3. skupina – strávníci 15 a více let oběd 36,-
dospělí 36,-

Žádáme všechny, kteří platí svým dětem obědy převodem z účtu, aby si navýšili zálohu na:

 • strávníci MŠ 3 – 6 let – 800,- Kč
 • strávníci MŠ 7 – 10 let – 940,- Kč
 • 1. skupina – oběd 600,- Kč                               
 • 2. skupina – oběd 650,- Kč
 • 3. skupina – oběd 760,- Kč

 Děkujeme

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle uvedených skupin. Školní rok trvá vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.

Platby

 • Stravné Základní školy a mateřské školy A. Krause je prováděno hotovostní platbou v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostní platbou na účet školy v ČSOB Pardubice.
 • Stravné Mateřské školy Raisova ulice je prováděno bezhotovostní platbou na účet školy v ČSOB Pardubice.

Číslo účtu: 101055721/0300
Var.symbol: přidělen

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout na našich stránkách. 

Odhlášení obědů

Odhlášky se přijímají den předem do 12 hodin ústně nebo telefonicky na čísle 774 626 503, 466 304 934, 466 303 757. Není-li dítě odhlášeno včas, započítává se částka za stravování nebo si mohou rodiče nemocných dětí vyzvedávat obědy do jídlonosičů a to pouze první den nemoci (vydávání jídla do skleněných nádob není povoleno).

Výdej jídla

Dopolední svačina 8:30
Oběd 11:45 – 13:45
Odpolední svačina 14:15

Jídelní lístek

Je vyvěšen ve školní jídelně‚ ve školní družině, na nástěnce mateřské školy a rovněž je dostupný na stránkách školy. Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ s kuchaři podle zásad racionální výživy.

 • Vedoucí ŠJp. Alexandra Martinec Kosňovská
 • Kuchařip. Petr Polák, p. Petra Mládková

DOBROU CHUŤ

Od 13.12.2014 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách, ze kterého vyplývá povinnost uvádět přítomnost alergenů v jídelníčku.

Tabulku alergenů naleznete zde.

Novelizace zákona 110/1997 Sb. o potravinách nám od 1.1.2017 ukládá v § 9a  povinnost uvádět hmotnost pokrmů, přestože  nebyla prozatím vydána prováděcí vyhláška.

Tabulku množství pokrmů naleznete zde.