Školní družina

Při příchodu i odchodu dítěte zvoníte vždy pouze na zvonek ŠD.

Hlavní priority činnosti ŠD:

 • Při esteticko-výchovných činnostech pěstujeme cítění a vkus – rozvíjíme výtvarné schopnosti, poznáváme různé výtvarné a pracovní techniky, materiály, pracujeme s nimi, vytváříme pracovní dovednosti, rozšiřujeme hudební schopnosti, využíváme emocionálního účinku hudby a rozvíjíme pohybové schopnosti.
 • Při tělovýchovných a sportovních činnostech umožňujeme žákům vydatnou kolektivní nebo individuální aktivitu, rozvíjíme pohybovou zdatnost, učíme zvládnout základy sportovních her a  využití sportovního náčiní, nářadí. Seznamujeme se s dopravními značkami a s dodržováním pravidel v silničním provozu.
 • Zvýšenou pozornost věnujeme přírodovědným činnostem.
 • Vytváříme kladný vztah k přírodě, ekologii, k aktivní ochraně životního prostředí a aktivnímu poznávání ekologické problematiky.
 • Do rekreační činnosti zařazujeme hry a spontánní činnosti, podporujeme aktivní odpočinek a regeneraci sil po soustředění na vyučování.
 • Při odpočinkové činnosti ovlivňujeme únavu žáků formou klidových činností (společná četba, vyprávění, relaxace při hudbě, poslech rozhlasu, přehrávače, sledování pohádek z TV a na videu, volné hry, stolní hry a stavebnice).
 • Přípravu na vyučování provádíme formou didaktických her, soutěží a kvizů s možností využití počítačů, dětských časopisů, knih a encyklopedií. Zařazujeme dramatizaci a vyprávění dle zájmu a  potřeb dětí.
 • Do přípravy měsíčních plánů začleňujeme i nápady a požadavky žáků.
Kapacita Provoz ŠD Úplata za zájmové vzdělávání
20 žáků         ranní                   odpolední

Po:  6:30 – 7:45       11:40 – 16:00
Út:  6:30 – 7:45       11:40 – 16:00
St:   6:30 – 7:45       11:40 – 16:00
Čt:   6:30 – 7:45       11:40 – 16:00
Pá:  6:30 – 7:45       11:40 – 16:00

200,-

Úplata se vybírá v hotovosti nebo platbou na účet vždy   do 20. dne v měsíci na následující měsíc 

Podmínky pro docházku do ŠD

 • Řádně vyplněný zápisní lístek.
 • Včasné uhrazení příspěvku.

Vychovatelka ŠD

 • Bc. Iva Jiřištová
 • p. Alena Stříbrská


logo školy

Aktuality

Kontakt

Ředitelna: 466 304 934

Vedoucí školní jídelny: 466 303 757
774 626 503

Mateřská škola: 608 653 896
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>