Průzkum – Strategie školství Pardubic 2030

Vážení rodiče,

v rámci spolupráce se statutárním městem Pardubice si vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník byl sestaven pro účely hodnocení plnění cílů Strategie školství Pardubic 2030 a změny Vašeho pohledu po 3 letech.

Dotazník je anonymní a jeho online vyplnění Vám zabere cca 5 minut. Data získaná z dotazníku budou sloužit pro účely Strategie školství Pardubic a budou poskytnuta i ředitelům daných zařízení.

Získané informace budou významným podkladem pro zlepšování řízení a organizace škol a školských zařízení v Pardubicích a pro realizaci plánovaných aktivit v oblasti školství. Průzkum probíhá během měsíce března.

Odkaz na vyplnění dotazníku je zde:

Rodiče MŠ: https://forms.gle/7ASAMVHxVhMBvKhNA

Rodiče ZŠ: https://forms.gle/2aNweWd42az2GVgv6

Děkujeme Vám za spolupráci a účast na dotazníkovém šetření.