Přírodověda 4.-5. ročník

Zde pro Vás máme připraveny soubory v pdf formátu vztahující se k učivu přírodovědy
ve 4. a 5. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona.