POKYNY K OCHRANĚ ZDRAVÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY A INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY ve školním roce 2020/2021

  • Provoz školy v roce 2020/2021 bude zahájen v plném rozsahu 1. 9. 2020 v souladu se školskými právními předpisy.
  • Od žáků se při nástupu do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
  • Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv rodičům. Výjimku tvoří rodiče žáků 1. ročníků, kterým je vstup do prostoru šaten a třídy umožněn 1. 9. 2020; od středy 2. 9. platí pravidlo o zákazu vstupu i pro rodiče prvňáčků. Po individuální domluvě je možné udělit výjimku.
  • Nosit roušku není povinné ani pro žáky, ani pro zaměstnance školy, přesto bychom uvítali, aby žáci měli 1 roušku preventivně v aktovce.
  • Při ranním příchodu do školy si žáci v prostoru šaten vždy dezinfikují ruce, po příchodu do třídy si žák umyje ruce a to hlavně po pobytu venku a po každé vyučovací hodině. Samozřejmostí je mytí a dezinfekce rukou před jídlem i po jídle, rovněž po použití toalety.
  • Žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, bude odveden do izolační místnosti, kde bude pod dohledem pracovníka školy do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba. Ihned dostává roušku. Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného žáka ze školy a musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského lékaře.
  • Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Návštěvníci školy musejí na jednání přicházet v roušce. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen.                                                                                       
  • Také nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou teplotou, kašlem, náhlou ztrátou chuti a čichu nesmí do školy vstoupit.