Mateřská škola

Položení základů celoživotního vzdělávání handicapovaným dětem podle jejich možností, schopností a potřeb.

VÁŽENÍ RODIČE,

MATEŘSKÁ ŠKOLA BYLA DNE 16.3.2020 Z DŮVODŮ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE V ČR UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ. Z TOHO DŮVODU BUDE SNÍŽENA ÚPLATA ZA BŘEZEN A DUBEN 2020. ÚPLATA NA DALŠÍ MĚSÍCE BUDE ŘEŠENA DLE AKTUÁLNÍ SITUACE.

BŘEZEN 2020 – 10 DNŮ PROVOZU MŠ – SNÍŽENÁ ÚPLATA 151,- KČ

DUBEN 2020 – 0 DNŮ PROVOZU MŠ – SNÍŽENÁ ÚPLATA 0,- KČ

Hlavní priority školního vzdělávacího programu „DOKÁŽU TO!“

 • Ve vzdělávání upřednostňujeme individuální přístup k dětem, práce podle individuálních stimulačních plánů.
 • Podporujeme osvojování dovedností podle individuálních možností a schopností jednotlivých dětí a to ve spolupráci s rodinou a odborníky (logoped, dětský lékař, psycholog, apod.).
 • Zajišťujeme možnost pohybu dětí v prostorách mateřské školy – pomocí technických i lidských zdrojů (Loga, Piktogramy).
 • Vzhledem k rozdílné individualitě dětí je obsah vzdělávacích cílů i očekávaných kompetencí velmi rozdílný. Nabízíme kvalifikovaný, citlivý a laskavý přístup ke všem dětem.
 • Posilujeme soběstačnost dětí a důvěru ve vlastní schopnosti, učíme základním návykům sebeobsluhy.
 • Podporujeme vlastní prožitek – motivace pro rozvoj poznávání a řeči. Využíváme alternativní způsoby dorozumívání.
 • Vyhledáváme a využíváme činnosti, které kladně působí na citovou stránku dětí, vytváříme prostředí pohody a bezpečí.
 • Zařazujeme pohybové aktivity, které by vedly nejen k rozvíjení dovedností, ale i k radostnému prožitku. Vedeme k vytváření bezpečnostních návyků, ohleduplnosti.
 • Využíváme i nadstandardní formy vzdělávání – společné akce rodičů a dětí, výlety apod.
 • Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Rodiče mají možnost pobývat s dětmi v zařízení podle potřeby. Samozřejmostí je zachování patřičné mlčenlivosti o osobních údajích dětí i rodině.
Kapacita Provoz MŠ Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
20 dětí 6:30 – 16:00 500,-

mob. telefon do MŠ: 608 653 896

Přijímání dětí

Do mateřské školy speciální jsou přijímány děti s takovým handicapem, který jim neumožňuje pobyt v početném kolektivu běžné mateřské školy. Příjem je na základě:

 • Doporučení lékaře.
 • Doporučení školského poradenského zařízení -SPC (speciálně pedagogické centrum).

Učitelé MŠ

 • p. Iva Kotěrová DiS.
 • p. David Grigier
 • p. Sylva Hubníková DiS.
 • p. Veronika Ropová DiS.
 • p. Anna Poláková – asistentka pedagoga
 • p. Eva Walterová – asistentka pedagoga
 • p. Michaela Svobodová – asistentka pedagoga