Mateřská škola

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se koná
6.-7.5.2019 v předem (telefonicky nebo e-mailem) domluveném čase. Do školy jsou přijímány:

 • děti na základě doporučení školského poradenského zařízení, z něhož jednoznačně vyplývá potřeba zařadit Vaše dítě do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • doporučení registrující lékaře (formuláře k vyzvednutí v MŠ)

 

K zápisu potřebujete:

 • vyplněnou přihlášku (k vyzvednutí v MŠ),

 

 • originál rodného listu dítěte, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce,

 

 • občanský průkaz, jímž prokážete, že jste zákonným zástupcem dítěte.

 

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

Individuální dotazy a doplňující informace přes email- skola@skolakr.cz nebo telefonicky – 466304934, 777626500.

Je možné se domluvit i na osobní setkání, prohlídku prostor MŠ a seznámení se s chodem mateřské školy.

Mgr. Daniela Ročková
ředitelka školy

V Pardubicích 15.4.2019

 

Položení základů celoživotního vzdělávání handicapovaným dětem podle jejich možností, schopností a potřeb.

Hlavní priority školního vzdělávacího programu „DOKÁŽU TO!“

 • Ve vzdělávání upřednostňujeme individuální přístup k dětem, práce podle individuálních stimulačních plánů.
 • Podporujeme osvojování dovedností podle individuálních možností a schopností jednotlivých dětí a to ve spolupráci s rodinou a odborníky (logoped, dětský lékař, psycholog, apod.).
 • Zajišťujeme možnost pohybu dětí v prostorách mateřské školy – pomocí technických i lidských zdrojů (Loga, Piktogramy).
 • Vzhledem k rozdílné individualitě dětí je obsah vzdělávacích cílů i očekávaných kompetencí velmi rozdílný. Nabízíme kvalifikovaný, citlivý a laskavý přístup ke všem dětem.
 • Posilujeme soběstačnost dětí a důvěru ve vlastní schopnosti, učíme základním návykům sebeobsluhy.
 • Podporujeme vlastní prožitek – motivace pro rozvoj poznávání a řeči. Využíváme alternativní způsoby dorozumívání.
 • Vyhledáváme a využíváme činnosti, které kladně působí na citovou stránku dětí, vytváříme prostředí pohody a bezpečí.
 • Zařazujeme pohybové aktivity, které by vedly nejen k rozvíjení dovedností, ale i k radostnému prožitku. Vedeme k vytváření bezpečnostních návyků, ohleduplnosti.
 • Využíváme i nadstandardní formy vzdělávání – společné akce rodičů a dětí, výlety apod.
 • Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Rodiče mají možnost pobývat s dětmi v zařízení podle potřeby. Samozřejmostí je zachování patřičné mlčenlivosti o osobních údajích dětí i rodině.
Kapacita Provoz MŠ Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
20 dětí 6:30 – 16:00 500,-

mob. telefon do MŠ: 608 653 896

Přijímání dětí

Do mateřské školy speciální jsou přijímány děti s takovým handicapem, který jim neumožňuje pobyt v početném kolektivu běžné mateřské školy. Příjem je na základě:

 • Doporučení lékaře.
 • Doporučení školského poradenského zařízení -SPC (speciálně pedagogické centrum).

Učitelé MŠ

 • p. Iva Kotěrová DiS.
 • p. David Grigier
 • p. Sylva Hubníková DiS.
 • p. Veronika Ropová DiS.
 • p. Anna Poláková – asistentka pedagoga
 • p. Eva Walterová – asistentka pedagoga
 • p. Michaela Svobodová – asistentka pedagoga


logo školy

Aktuality

!!! Změna provozu ŠD !!!

Kurz plavání – IV.třída – zahájení 20.2.2020

!!! Pozor důležité upozornění !!!

Kontakt

Kancelář školy: 466 304 934
  466 303 757
Mateřská škola: 608 653 896
Školní jídelna: 774 626 503
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>