Lentilky – Recyklohraní

Společně se školní družinou se třída Lentilek zapojila do projektu Recyklohraní. Prvním úkolem pro děti z mateřské školy bylo vybarvení sběrné nádoby na elektromateriál a potom jsme společně hledali červený kontejner na již vyřazené nebo rozbité elektrické předměty na sídlišti Dukla. Když jsme ho úspěšně našli, všichni jsme se u něho vyfotili.