Lentilky – Baterkožrout

V průběhu letošního školního roku jsme ve spolupráci se základní školou pokračovali v projektu Recyklohraní. V měsíci březnu jsme měli za úkol vyrobit Baterkožrouta. Naše děti vyrobily tak úžasného panáčka, že se porota projektu rozhodla děti ocenit; získali jsme radiomagnetofon.