Kontakt

Základní škola a mateřská škola A. Krause 2344

Pardubice 530 02

Telefon: ZŠ: 466 304 934
  ŠJ: 466 303 757
Mobil: ZŠ: 777 626 500
ŠJ: 774 626 503
  pouze MŠ: 608 653 896
  p.školník: 776 642 511
E-mail: skola@skolakr.cz 
Web: www.skolakr.cz
Datová schránka:  q6df4qy
IČO: 60159138

 

Jak se k nám dostanete?

  • Trolejbus č. 4, 5, 7, 27 – směr Dukla
  • Autobus č. 6 – směr Dukla

Kdo je kdo

Ředitelka školy: Mgr. Daniela Ročková
E-mail:
skola@skolakr.cz
 
Zást. ředitelky: Mgr. Blanka Šteindlerová
E-mail:
steindlerova@skolakr.cz
Výchovný poradce: Mgr. Taťána Kurková
E-mail:
kurkova@skolakr.cz

Učitelky a učitelé

třída SP I (2.,4.ročník)
Mgr. 
poskocilova@skolakr.cz

IV. třída (2.,4.ročník)
PaedDr. Edita Novotná
novotna@skolakr.cz

IX. třída (8.,9.ročník)                                    Mgr. Martin Růžička
ruzicka@skolakr.cz

třída SP II (6.,7.,8.ročník)
Mgr. Martina Sládková
sladkova@skolakr.cz

VI. třída 
Mgr. Simona Vyskočilová
vyskocilova@skolakr.cz

Netřídní učitelé
Mgr. Taťána Kurková
kurkova@skolakr.cz

 

III. třída (1.,3.ročník)
Mgr. Magda Zerzánová
zerzanova@skolakr.cz
VII. třída 
Mgr. Irena Grohmanová
grohmanova@skolakr.cz
 

Ostatní zaměstnanci

Vychovatelka ŠD:  Bc. Iva Jiřištová, p. Alena Stříbrská
E-mail: jiristova@skolakr.cz

Školní psycholog: 
E-mail: psycholog@skolakr.cz

Třída Sluníčka:
Zást. ředitelky pro MŠ, třídní učitelka MŠ: p. Sylva Hubníková DiS. hubnikova@skolakr.cz
Učitelka MŠ: Bc. Michaela Svobodová svobodova@skolakr.cz
Asistentka pedagoga: p. Daniela Vojtěchová

Třída Hvězdičky:
Třídní učitelka MŠ: p. Iva Kotěrová DiS. koterova@skolakr.cz
Učitelka MŠ: p. Kateřina Bártová DiS. bartova@skolakr.cz
Asistentky pedagoga :    p. Eva  Walterová, p. Vojtěchová                                                 

Asistent pedagoga ZŠ: p. Eva Blažková, p. Broňa Eisová, p. Tereza Kábelová, p. Jitka Karasová, p. Ivana Poláková,  p. Jana Štruncová, p. Martina Tejnecká, p. Kamila Ullrichová, 

Metodik prevence: Mgr. Martin Růžička
Koordinátor EVVO: Bc. Iva Jiřištová
ICT koordinátor: MgrIrena Grohmanová

Nepedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí ŠJ: p. Alexandra Martinec Kosňovská
E-mail: martincova@skolakr.cz
PaMp. Řezníčková
E-mail: skola@skolakr.cz
Kuchaři: p. Petr Polák,  p. Petra Mládková
Školník: p. Jan Kolář
Uklízečky: p. Elžbieta Marková, p. Petra Hanzlová