Kontakt

Základní škola a mateřská škola A. Krause 2344

Pardubice 530 02

Telefon: ZŠ: 466 304 934
  ŠJ: 466 303 757
Mobil: ZŠ: 777 626 500
ŠJ: 774 626 503
  pouze MŠ: 608 653 896
  p.školník: 776 642 511
E-mail: skola@skolakr.cz 
Web: www.skolakr.cz
Datová schránka:  q6df4qy
IČO: 60159138

 

Jak se k nám dostanete?

  • Trolejbus č. 5, 7 – směr Dukla
  • Autobus č. 6 – směr Dukla

Kdo je kdo

Ředitelka školy: Mgr. Daniela Ročková
E-mail:
skola@skolakr.cz
 
Zást. ředitelky: Mgr. Blanka Šteindlerová
E-mail:
steindlerova@skolakr.cz
Výchovný poradce: Mgr. Taťána Kurková
E-mail:
kurkova@skolakr.cz

Učitelky a učitelé

třída SP (2.,3.,5.ročník)     MgrKamila Neuwirthová
neuwirthova@skolakr.cz
IV. třída (4.,5.ročník)
Mgr. Irena Grohmanová
grohmanova@skolakr.cz
Netřídní učitel
Mgr. Taťána Kurková
kurkova@skolakr.cz

I. třída (1.,2.ročník)
Mgr. Martina Sládková
sladkova@skolakr.cz

VI. třída (5.,6.ročník)
Mgr. Martin Růžička
ruzicka@skolakr.cz

 

III. třída
Mgr. Magda Zerzánová
zerzanova@skolakr.cz

VIII. třída (7.,8.ročník)         Mgr. Simona Vyskočilová
vyskocilova@skolakr.cz
 

Ostatní zaměstnanci

Vychovatelka ŠD:  Bc. Iva Jiřištová, p. Anna Poláková
E-mail: jiristova@skolakr.cz

Školní psycholog: Mgr. Jana Pinkasová
E-mail: psycholog@skolakr.cz

Učitelka MŠ: p. Sylva Hubníková DiS.
Učitelka MŠ: p. Iva Kotěrová DiS.                     

Učitelka MŠ: p. Veronika Ropová Dis.                                        Učitel MŠ: p. David Grigier

Asistent pedagoga MŠ: p. Anna Poláková,                                                                          p. Eva  Walterová,                                                                          p. Michaela Svobodová

Asistent pedagoga ZŠ: p. Eva Blažková, p. Lucie Koláčková, p. Ivana Poláková, p. Jana Sedláková, p. Jana Štruncová, p. Martina Tejnecká, p. Kamila Ullrichová, 

Metodik prevence: Mgr. Martin Růžička
Koordinátor EVVO: Bc. Iva Jiřištová
ICT koordinátor: MgrKamila Neuwirthová

Nepedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí ŠJ: p. Alexandra Martinec Kosňovská
E-mail: martincova@skolakr.cz
PaMp. Řezníčková
E-mail: skola@skolakr.cz
Kuchaři: p. Petr Polák,  p. Petra Mládková
Školník: p. Jan Kolář
Uklízečky: p. Elžbieta Marková, p. M.Sedlmayerová