ČTĚTĚ-DŮLEŽITÉ !-OTEVŘENÍ ŠKOLY 18.11. 2020

Vážení rodiče,

dle vyjádření ministra školství Roberta Plagy ze dne 11.11. 2020 bude naše škola od 18. 11. 2020 opět otevřena a žáci budou od tohoto data opět vyučováni prezenčně. Abychom se co nejlépe ubránili případné nákaze virem Covid-19, zavádíme  do odvolání nouzového stavu následující organizaci výuky:

  1. KONEC VYUČOVÁNÍ: TŘÍDA SP, I., III., IV.11,40 hod. každý den

                                                TŘÍDA VI., VIII.12,35 hod. každý den

       2. STRAVOVÁNÍ ROZDĚLENO DLE PATER

       3. ŠKOLNÍ DRUŽINA: a) ranní i odpolední družina – rodiče přicházejících a odcházejících zvoní

                                                1.patro I.+IV. třída DO SBOROVNY

                                                  přízemí SP.+III. třída DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

                                                b) všichni žáci přicházejí do ŠD do své třídy a zůstávají v ní i po vyučování (nedochází ke spojování)

 

Připomínáme, že je potřeba důsledně dodržovat Pokyny k ochraně zdraví dětí, žáků, zaměstnanců školy (viz naše stránky).

POMĚRNÁ ČÁST ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BUDE VRÁCENA (míněno období, kdy žáci byli vyučováni distančně).