Informace o stavebních úpravách v okolí školy

Vážení rodiče,

od června 2021 jsou ve vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova realizovány stavební úpravy, které potrvají do konce kalendářního roku 2021, pokračuje se i nyní. Jedná se o rozsáhlou investiční akci Městského obvodu Pardubice V a Statutárního města Pardubice. Stavebním úpravám ve vnitrobloku budou předcházet další investiční akce firmy VAK Pardubice (výměna kanalizace, vodovodní přípojky, lapače tuku).

Tyto výše uvedené stavební úpravy se v každém případě dotýkají provozu školy. Je omezena dopravní obslužnost školy. Parkovací místa jsou většinou dokončena, zbývá ale doplnit dopravní značení a budou rovněž probíhat úpravy zeleně ve vnitroblocích.

APELUJEME NA VÁS! NEJEZDĚTE PO CHODNÍCÍCH, ALE POUZE PO KOMUNIKACÍCH PRO AUTA – ZDE PLATÍ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU!

O změnách budete včas informováni  prostřednictvím webových stránek školy a při vstupu do školy.

Přejeme bezpečnou cestu do školy pro Vás i Vaše děti.

D.Ročková, ředitelka školy


logo školy

Aktuality

Informace o stavebních úpravách v okolí školy

Kontakt

Ředitelna: 466 304 934

Vedoucí školní jídelny: 466 303 757
774 626 503

Mateřská škola: 608 653 896
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>