Informace o stavebních úpravách v okolí školy

Vážení rodiče,

od června 2021 jsou ve vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova realizovány stavební úpravy, které potrvají do konce kalendářního roku 2021, pokud dokončení nepřekazí počasí. V opačném případě se bude pokračovat na jaře 2022. Jedná se o rozsáhlou investiční akci Městského obvodu Pardubice V a Statutárního města Pardubice. Stavebním úpravám ve vnitrobloku budou předcházet další investiční akce firmy VAK Pardubice (výměna kanalizace, vodovodní přípojky, lapače tuku).

Tyto výše uvedené stavební úpravy se v každém případě dotýkají provozu školy. Je omezena dopravní obslužnost školy. Před okny školy jsou sice práce z velké části hotovy, ale zbývá ještě konečné pokrytí komunikace. Proto je  v současnosti velký nedostatek parkovacích míst v bezprostřední blízkosti školy. Vzhledem k rozsáhlým stavebním úpravám a více investorům se přesné informace o aktuálních dopravních uzavírkách v okolí školy mění téměř ze dne na den.

Momentálně lze dojít k oběma vchodům – základní i mateřská škola – pěšky, v nezbytném případě (!po dohodě s pracovníky stavby!)  k hlavnímu vchodu a vchodu do MŠ i autem. 

O změnách budete včas informováni  prostřednictvím webových stránek školy a při vstupu do školy.

Přejeme bezpečnou cestu do školy pro Vás i Vaše děti.

D.Ročková, ředitelka školy