INFORMACE O KARANTÉNĚ – aktuální změny rozvrhů, třídy v karanténě

Pokud se v některé třídě mateřské nebo základní školy objeví onemocnění covid-19, budou žáci, asistenti i TU v nařízené karanténě. Zákonní zástupci žáků, kterých se karanténa týká, budou informování KHS prostřednictvím školy a budou poučeni o svých právech i povinnostech. Děkujeme všem za spolupráci a pochopení.

Aktuální karanténa: 0