INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU 2021

Zápis do školy pro školní rok 2021/22

se uskuteční v týdnu od 19. do 23. dubna 2021.

Zápis bude probíhat způsobem, který zohlední v dané době platná  krizová opatření vlády ČR.

Uskuteční se bez přítomnosti dítěte.

Vyplněnou žádost a níže uvedené doklady předloží zákonný zástupce osobně ve škole po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Kontakty: telefon – 777 626 500 nebo email: skola@skolakr.cz

Tento zápis do 1. ročníku základní školy (zřízení podle § 16 odst. 9 školského zákona) je pro děti, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci a přinesou s sebou:

  1. rodný list dítěte
  2. doklad o bydlišti (občanský průkaz)
  3. doporučující posouzení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum)

K odkladu je třeba navíc doložit doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 

V Pardubicích 11. 3. 2021                    Mgr. Daniela Ročková, ředitelka školy