INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU – 15. – 16. 4. 2020

Vážení rodiče, 

Zápis do školy pro školní rok 2020/21

15. -22. 4. 2020

Vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu se zápis uskuteční bez přítomnosti dítěte. Vyplněnou žádost a níže uvedené doklady předloží zákonný zástupce osobně ve škole
po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

telefon: 777626500 nebo email: skola@skolakr.cz

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU základní školy (zřízení podle § 16 odst. 9 školského zákona)
pro děti, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci přinesou s sebou:

  1. rodný list dítěte,
  2. doklad o bydlišti (občanský průkaz),
  3. doporučující posouzení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum)

K odkladu je třeba navíc doložit doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

                                                                                    Mgr. Daniela Ročková
                                                                                    ředitelka školy