Hvězdičky – Z pohádky do pohádky

Na cestu z pohádky do pohádky se vydaly děti ze třídy Hvězdiček. Pomocí obrázků jsme si zopakovali některé pohádky, které jsme si již vyprávěli  – O Koblížkovi, Hrnečku vař a O Červené Karkulce. S těmito pohádkami byly také úzce spjaty ranní činnosti, během kterých jsme si procvičili jemnou motoriku, sluchové i zrakové vnímání i různé pohybové či výtvarné dovednosti.