Hvězdičky – Připravujeme se na příchod Mikuláše

Advent jsme přivítali v malém množství-hodně dětí bylo nemocných. Povídali jsme si o tradicích spojených s návštěvou Mikuláše, čerta i anděla. Popisovali jsme si, jak jednotlivé postavy vypadají a které artefakty k nim patří. Vyrobili jsme a nakreslili si Mikuláše, čerta i anděla. Naučili jsme se básničku o andělovi a písničku o Mikuláši a čertovi. Během ranních činností jsme procvičovali jemnou motoriku, zrakové i sluchové vnímání, nezapomínali jsme ani na rozvoj grafomotoriky. Pomocí hmatu jsme poznávali, které věci dává do nadílky Mikuláš a které čert. Vyzkoušeli jsme si i čertovskou překážkovou dráhu. Kvůli nemocem dětí se bohužel mikulášská besídka nakonec nemohla konat. Mikuláš na náš ale nezapomněl a nechal nám nadílku pro všechny děti za dveřmi třídy.