Hvězdičky – Poznáváme potraviny a zdravou stravu

V únoru jsme se ve třídě Hvězdiček seznamovali s různými druhy potravin. Rozdělovali jsme potraviny do různých skupin (ovoce, zelenina, pečivo, mléčné výrobky aj.), učili jsme se také rozpoznávat, které potraviny jsou pro naše zdraví prospěšné a které mu naopak škodí. V rámci výtvarných a pracovních činností jsme si vyrobili ovocný a těstovinový salát. Několikrát jsme se po překážkové dráze vydali na nákup.