Hvězdičky – Poznáváme dopravní prostředky

Ke konci školního roku na nás čekalo ještě jedno moc pěkné téma. Doprava – tu máme moc rádi, vždycky si u toho užijeme spoustu legrace.  A ani letos tomu nebylo jinak. Seznámili jsme se s básničkami s dopravní tématikou, zahráli si na auta, vlaky, lodě, protáhli si celé tělo, pokusili jsme se vydávat zvuky jako jednotlivé dopravní prostředky a povídali jsme si o nich. Nechyběly ani krátké příběhy. Společně jsme si vyrobili na nástěnku na chodbě velký obrázek.