Hvězdičky – Pasování na školáky

Ve čtvrtek 16. června jsme ráno ve třídě Hvězdiček přivítali nejen naše děti, ale také rodiče předškoláků. Nejprve jsme rodičům ukázali, co jsme se za celý rok naučili a jak nám jde cvičení. Poté už byli jednotliví předškoláci pasováni na školáky. Děti dostaly drobné dárečky a šerpu. Přejeme všem našim školákům i jejich rodičům, ať jsou ve škole spokojení a budeme se těšit, že nás někdy přijdou navštívit.