Hvězdičky – Na poli

První říjnový týden jsme se společně s dětmi podívali na pole a na zahrádky, kde právě probíhala sklizeň. Zkoušeli jsme pojmenovat jednotlivé druhy zeleniny, určovali jsme jejich barvu, tvar, zkoumali jsme ji hmatem poslepu a někteří ji i ochutnali. Brambory jsme vykopávali z písku a potom je uklízeli pomocí kolečka „do sklepa“. V dalších dnech jsme si povídali o podzimu a jeho znacích.