Hvězdičky – Můj domov-místo, kde bydlím

Poznávali a pojmenovávali jsme si jednotlivé části domu a místnosti. Jednotlivé kusy nábytku jsme zkoušeli poznat hmatem a určovali, do jakých místností patří. Z  kostek různých materiálů  jsme stavěli domy a různé stavby. Také jsme stavěli z písku.  Využili jsme krásného počasí a trávili čas na procházkách i dětských hřištích a průlezkách.