Hvězdičky – Les a lesní zvířátka

Druhý a třetí týden v listopadu jsme si společně s dětmi povídali o lese a jeho obyvatelích. Navštívili jsme nedaleký lesopark, poslouchali zvuky lesa, zkoušeli jsme pojmenovat jednotlivá zvířátka, skládali stromy z lamel, sbírali houby a vytvořili si ježka v listí. Z grafomotorických cvičení jsme si udělali letokruhy na pařezu.