Hvězdičky – Bílá zima

Po vánočních prázdninách jsme si vyprávěli jsme si o tom, co nám nadělil Ježíšek a jak jsme prožívali vánoční svátky. Seznámili jsme se s příběhem a svátkem Tří králů, vyrobili jsme si královskou korunu a prošli vlastní královskou trasu (překážkovou dráhu). Povídali jsme si o zimním počasí a o tom, jak se v zimě musíme oblékat. Seznámili jsme se s různými zimními sporty, některé jsme si při ranním cvičení také vyzkoušeli. Dozvěděli jsme se o tom, jak se daří zvířátkům v zimě, která se ukládají k zimnímu spánku a která jsou naopak aktivní. Vyzkoušeli jsme si různé výtvarné techniky a procvičili se ve stříhání, nezapomněli jsme ani na řadu grafomotorických cvičení. Zrakové vnímání, jemnou motoriku a předmatematické představy jsme procvičovali při ranních činnostech. Při dopoledních procházkách jsme si užívali sněhové nadílky.