Hvězdičky – Barevný podzim

Díky hrátkám s kaštany, listy, žaludy a šiškami se dětem téma moc líbilo. Plody třídily, vkládaly do otvorů, nabíraly, přemísťovaly a počítaly. Skládaly půlené obrázky plodů, tvořily kombinatorické řady podle druhu. Také procvičovaly grafomotoriku, nakreslily si hrábě a spojovaly čarou stromy. Během pracovní činnosti si děti lepily nasbírané listy a tvořily stromy. Díky rytmizaci na dřívka se děti hravě naučily básničku „Spadl kaštan do travičky“.