Den stromů 2021

Naše tradiční eko akce letos probíhala v jednotlivých třídách, každá se věnovala jednomu nebo i více stromům, které mají společné znaky. 

Žáci ze speciální a IV. třídy si prohlédli velké obrázky listnatých a jehličnatých stromů a pokusili si vzpomenout, které jsou ovocné stromy a jaké mají plody. Společně si určili  z jakých částí se strom skládá, co potřebuje k životu a proč je pro nás důležitý – poskytuje nejen plody ale i příjemný stín a zdravý nádech. Z jablíček si vyrobili jablečný toust, který všem moc chutnal. Na vycházce si ukázali ovocné stromy v nedaleké zahrádkářské kolonii a v našem lesoparku pak i ostatní listnaté a jehličnaté stromy. Dívali  se do koruny stromů pomocí malých  zrcadel a v jedné z nich uviděli  veverku. Popřemýšleli, jaká ostatní zvířátka mají ze stromu domeček. Z ulámaných poházených větví na školní terase si vyrobili třídní stromy.

Druháci si zahráli stromové pexeso, vytvořili také třídní strom, zkoumali stromy na školní zahradě a hráli si z jejich listy i plody.

Žáci pátého ročníku si vybrali jírovec maďal neboli kaštan. V rámci výtvarných aktivit  tiskli listy a vyráběli ježka podzimníčka s kaštanovým nosem. Vymýšleli kaštanové rýmy, zpívali písničku o podzimních listech a počítali kaštany (dopočítali  se čísla 651!). Radek se celou dobu moc těšil, až bude hrabat listí.

Děvčata a chlapci 6. a 7. ročníku nám všem přiblížili v živém vysílání školního rozhlasu břízu v pestrém sestřihu písní (a samozřejmě se jí věnovali podrobně v rámci aktivit ve třídě). Osmáci a deváťáci se zaměřili na náš národní strom lípu a u příležitosti ITV Harry Potter se zabývali stromy a rostlinami v jeho kouzelnických příbězích.

Školní družina oslavila den výletem „Putování s Otíkem“. Podél břehu řeky Labe plnili žáci úkoly, řešili tajenky, určovali stromy, sbírali různé přírodniny.  Na jezu řeky Labe, po prohlídce plavební komory, si povídali o vodě a jejích zákonitostech.  Prošli se po zámeckých  valech a pokračovali po naučné stezce kolem zámku. Výlet zakončili  v družině  výrobou palety s nasbíraných přírodnin.