Den stromů 2019

Letos jsme si Den stromů na naší škole připomněli ve všech třídách, školní družině i mateřské škole. V tento den děti vyšly do lesa, sbíraly listy, přírodniny, určovaly druhy a části stromů.

Všichni si zopakovali znaky ročních období a barvy podzimu využili při výrobě „třídních“ stromů nebo tisku listů.