Český jazyk

Zde pro Vás máme připraveny soubory v pdf formátu vztahující se k učivu českého jazyka
na 2. stupni ZŠ  zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona.