Lentilky – Recyklohraní

Společně se školní družinou se třída Lentilek zapojila do projektu Recyklohraní. Prvním úkolem pro děti z mateřské školy bylo vybarvení sběrné nádoby na elektromateriál a potom jsme společně hledali červený kontejner na již vyřazené nebo rozbité elektrické předměty na sídlišti Dukla. […]


Sluníčka – Krmíme ptáčky

V rámci probíraného tématu „Zvířátka v zimě“ jsme si společně s dětmi vyrobili ozdoby s potravou pro ptáčky, umístili je na zábradlí ve školní zahradě u krmítka, které jsme získali jako sponzorský dar a je umístěno proti oknům naší třídy. […]


Sluníčka – Vánoční nadílka

Kde se vzal, tu se vzal, objevil se ráno dne 17. 12. ve třídě Sluníček na okně vedle vánočního stromku pytel s hračkami. Snad jej přinesl Ježíšek nebo některý ze skřítků, kteří byli spatřeni poblíž…


Lentilky – Vánoční besídka

Po přivítání paní ředitelkou jsme rodičům ukázali, co jsme od října trénovali. Cvičení na židličkách a pohádku „Boudo, budko“. I když se nám vše nepovedlo tak, jak bychom si představovali, panovala ve třídě klidná a vánoční atmosféra. Po malém občerstvení, […]


Lentilky – Ježíšek

Ve čtvrtek před vánoční besídkou k nám přiletěl oknem Ježíšek a zanechal ve třídě velikou krabici. Nejdříve jsme krabici pořádně zkoumali, poslouchali, zda není něco živého nebo podezřelého uvnitř. Po chvíli ti odvážnější začali krabici rozbalovat. Uvnitř jsme našli spoustu […]


Lentilky – Adventní čas

Vánoce máme moc rádi, a tak jsme se na ně začali brzy připravovat. Ve třídě během dne hrají vánoční koledy, hledáme podle stínů, co by mohlo být zabaleno ve vánočním dárečku, upekli jsme si čaj z ovoce a trochu lineckého […]


Sluníčka – Živý betlém

Třída Sluníček se podílela na sbírce starého pečiva pro zvířátka z firmy Apolenka, která na naší školní zahradě v den adventního setkání vytvořila živý betlém.  


Sluníčka – Vánoční besídka

Dne 12. 12. 2019 se konala vánoční besídka i ve třídě Sluníček, které se zúčastnily téměř všechny děti ze třídy i jejich rodiče. Po krátkém uvítání jsme rodičům předvedli, co jsme si pro ně společně připravili, pak si rodiče prohlédli […]


Sluníčka – Těšíme se na Vánoce

Prostřednictvím nejrůznějších činností jsme poznávali vánoční zvyky a tradice. Strojili jsme vánoční stromeček, „pekli cukroví“, „lovili kapříky“, vytvářeli vánoční výzdobu a samozřejmě se připravovali na vánoční besídku.


Sluníčka – Pečení perníčků

Již pravidelně pořádá naše škola Adventní setkání pro rodiče a děti s živým Betlémem a prodejními trhy s výrobky dětí. Třída Sluníček přispěla pečením perníkových chaloupek, andělů, stromků a hvězdiček.


logo školy

Aktuality

Služby školního psychologa

!!! Nefunkční pevná telefonní linka !!!

Kontakt

Kancelář školy: 466 304 934
  466 303 757
Mateřská škola: 608 653 896
Školní jídelna: 774 626 503
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>