no-image

Sluníčka – Pohádky

V týdnu po jarních prázdninách se díky „VEČERNÍČKOVI“ děti seznámily s jeho kamarády z jiných pohádek. Dozvěděly se, kde bydlí Rumcajs, Amálka, Rákosníček, Ferda Mravenec, Pat a Mat, Krteček, Maxipes Fík a Bob a Bobek. S nimi si užily legraci […]


no-image

Hvězdičky – Poznáváme potraviny a zdravou stravu

V únoru jsme se ve třídě Hvězdiček seznamovali s různými druhy potravin. Rozdělovali jsme potraviny do různých skupin (ovoce, zelenina, pečivo, mléčné výrobky aj.), učili jsme se také rozpoznávat, které potraviny jsou pro naše zdraví prospěšné a které mu naopak škodí. V rámci […]


no-image

Sluníčka – Poznáváme lidské tělo

Svoje tělo jsme poznávali prostřednictvím pohybu, kdy jsme se učili orientovat v tělovém schématu i adekvátně reagovat na pokyny k různým polohám a pohybům. Ztvárňovali jsme lidské tělo různými výtvarnými činnostmi a rozvíjeli schopnost o své tělo pečovat zejména v oblasti hygieny. Nechyběli […]


no-image

Hvězdičky – Poznáváme lidské tělo

Pomocí obrázků jsme poznávali naše tělo a říkali si, jak o tělo pečovat, aby bylo hezké a zdravé. Každý den nechybělo ranní cvičení s protažením celého těla. Poté děti popisovaly a přiřazovaly jednotlivé hygienické potřeby k obrázkům a řekly, k […]


no-image

Sluníčka – Sněhuláci a zimní sporty

Zimní radovánky si děti ze Sluníček náramně užily. Díky sněhové nadílce si zajezdily na bobech a lopatách z kopečku na zahradě. Sněhuláky tvořily ve třídě pomocí barev a papíru. Písničku o „Sněhulákovi“ se děti brzy naučily. Foukaly do sněhových koulí […]


no-image

Sluníčka – Ptáci v zimě

Prvním lednovým tématem ve třídě Sluníček bylo téma „Ptáci v zimě“. V našem lesoparku jsme poznávali a pozorovali různé druhy ptáčků, učili se jejich zvuky. Vyrobili jsme pro ně ozdoby a nasypali jim na krmítko semínka. Nechyběla ani práce s […]


no-image

Hvězdičky – Bílá zima

Po vánočních prázdninách jsme si vyprávěli jsme si o tom, co nám nadělil Ježíšek a jak jsme prožívali vánoční svátky. Seznámili jsme se s příběhem a svátkem Tří králů, vyrobili jsme si královskou korunu a prošli vlastní královskou trasu (překážkovou […]


no-image

Hvězdičky – Vánoční besídka

Ve čtvrtek 17. prosince se ve třídě Hvězdiček konala vánoční besídka. S ohledem na současnou situaci se však letos musela uskutečnit bez přítomnosti rodičů. I tak si děti ale besídku užily – rozbalily si všechny dárečky, které pro ně Ježíšek […]


no-image

Hvězdičky – Příchod Vánoc

V době adventního času se Hvězdičky seznamovaly s tradicemi a zvyky souvisejícími s Vánocemi a Štědrým dnem i večerem. Hledali jsme hvězdičky ukryté v jablíčku, upekli jsme si vánoční cukroví a odzdobili si stromeček. Vyprávěli jsme si o putování Marie […]


no-image

Sluníčka – Advent. Těšíme se na Ježíška.

Letos jsme si společně užili adventní čas, navzdory překážkám, které pro nás připravil covid-19. Věnovali jsme se zábavným činnostem zaměřeným na rozvoj zraku, jemné motoriky i grafomotoriky. Lovili jsme ryby různými způsoby, donesli jsme krmení zvířátkům do blízkého lesoparku, vyráběli […]