no-image

Sluníčka – Ptáci v zimě

Prvním lednovým tématem ve třídě Sluníček bylo téma „Ptáci v zimě“. V našem lesoparku jsme poznávali a pozorovali různé druhy ptáčků, učili se jejich zvuky. Vyrobili jsme pro ně ozdoby a nasypali jim na krmítko semínka. Nechyběla ani práce s […]


no-image

Hvězdičky – Bílá zima

Po vánočních prázdninách jsme si vyprávěli jsme si o tom, co nám nadělil Ježíšek a jak jsme prožívali vánoční svátky. Seznámili jsme se s příběhem a svátkem Tří králů, vyrobili jsme si královskou korunu a prošli vlastní královskou trasu (překážkovou […]


no-image

Hvězdičky – Vánoční besídka

Ve čtvrtek 17. prosince se ve třídě Hvězdiček konala vánoční besídka. S ohledem na současnou situaci se však letos musela uskutečnit bez přítomnosti rodičů. I tak si děti ale besídku užily – rozbalily si všechny dárečky, které pro ně Ježíšek […]


no-image

Hvězdičky – Příchod Vánoc

V době adventního času se Hvězdičky seznamovaly s tradicemi a zvyky souvisejícími s Vánocemi a Štědrým dnem i večerem. Hledali jsme hvězdičky ukryté v jablíčku, upekli jsme si vánoční cukroví a odzdobili si stromeček. Vyprávěli jsme si o putování Marie […]


no-image

Sluníčka – Advent. Těšíme se na Ježíška.

Letos jsme si společně užili adventní čas, navzdory překážkám, které pro nás připravil covid-19. Věnovali jsme se zábavným činnostem zaměřeným na rozvoj zraku, jemné motoriky i grafomotoriky. Lovili jsme ryby různými způsoby, donesli jsme krmení zvířátkům do blízkého lesoparku, vyráběli […]


no-image

Hvězdičky – Příchod čerta a Mikuláše

První prosincový týden jsme se začali pilně připravovat na příchod čerta a Mikuláše.  Říkali jsme si čertí básničku, cvičili jsme jako čerti v pekle, logopedické chvilky byly zaměřeny na čertí řeč a vyráběli a kreslili jsme si čerty.  I když […]


no-image

Sluníčka – Anděl, čert a Mikuláš

Sice v malém počtu, ale i tak si naše děti ze Sluníček mohly vyzkoušet, jak ustrojit čerta, anděla a Mikuláše a také se dozvědět, proč chodí a co nám přináší. Pomocí barev, látky a papíru si děti vyrobily čerty i […]