no-image

Hvězdičky – Přiletěl k nám drak

V posledním listopadovém týdnu k nám do třídy přiletěli velcí papíroví draci. Celý týden jsme je nejen vyráběli, ale povídali jsme si, jaké musí být počasí, aby drak mohl létat na obloze, poznávali jsme plody a znaky podzimu, vyráběli draka […]


no-image

Sluníčka – Do pohádky se zvířátky

V návaznosti na domácí vzdělávání téma „Lesní zvířátka“ jsme se ve školce seznamovali s pohádkou „O boudě budce“. Stavěli jsme domečky pro zvířátka, vyráběli loutky, které si děti odnesly domů a samozřejmě pomocí loutek jsme i dramatizovali pohádku. O pohádce […]


no-image

Hvězdičky – Na poli

První říjnový týden jsme se společně s dětmi podívali na pole a na zahrádky, kde právě probíhala sklizeň. Zkoušeli jsme pojmenovat jednotlivé druhy zeleniny, určovali jsme jejich barvu, tvar, zkoumali jsme ji hmatem poslepu a někteří ji i ochutnali. Brambory jsme […]


no-image

Hvězdičky – Les a lesní zvířátka

V listopadu jsme se seznamovali pomocí různých činností a aktivit s lesem a lesními zvířátky. Napodobovali jsme zvuky zvířat, povídali si o tom, která zvířátka prospí celou zimu a která ne. Na obrázcích jsme poznávali nejen jednotlivá zvířata, ale také jejich stopy. […]


no-image

Sluníčka – Barevný podzim a Den stromů

„Den stromů“ jsme společně oslavovali v průběhu dvou týdnů prostřednictvím tématu „barevný podzim“. Vytvořili jsme si ve třídě výstavku přírodnin a ozdobili stromeček listy z papíru, které jsme vyrobili frotáží z přírodních listů voskovými pastely. Zkusili jsme dát do hlíny klíčit kaštany, žaludy […]


no-image

Sluníčka – Sklizeň ovoce a zeleniny

Poznávání ovoce a zeleniny děti moc bavilo. Třídily druhy podle barev do košíčků. Hrály si s čísly a podle počtu přiřazovaly obrázky. Pomocí tiskátek z jablíček si vytvořily kompot. Z modelíny děti tvarovaly rajčata, z brambor vyráběly ježky. Stříhaly proužky na košík pro jablíčka. Velkou radost jim udělala pohádka […]


no-image

Sluníčka – Velká pardubická

V rámci školní akce jsme si s dětmi na zahradě MŠ vyzkoušeli různé disciplíny, jako přeskoky přes překážky, skoky v obručích, běh přes kopec, prolézání tunelem a odnesli si domů cenu za účast a kartičky s razítky za splněné úkoly. 


no-image

Hvězdičky – Velká pardubická

Ve čtvrtek 1. října 2020 jsme se zúčastnili dostihových závodů Velké pardubické. Koně tentokrát zastoupily naše děti, které na školní zahradě zdolávaly nejrůznější překážky – vodní příkop, malé zahrádky a mnoho dalších. Celou akci připravily paní učitelky z naší základní […]


no-image

Hvězdičky – Poznáváme barvy a tvary, jíme zdravě

V druhé polovině září jsme pomocí různých aktivit poznávali základní barvy a tvary. Nakreslili jsme si duhu, procvičili se i ve stříhání nůžkami. Využili jsme  krásného počasí a chodili na procházky po okolí. V rámci Dne zdravé stravy jsme si upekli výborný […]


no-image

Sluníčka – Den zdravé výživy

Letos jsme si „Den zdravé výživy“ moc užili. Již od rána jsme se věnovali činnostem, které souvisely se zdravou stravou, ale i námi probíraným tématem „Barvy a tvary“. Poznávali jsme různé druhy ovoce a zeleniny, jejich vůni a chuť, cvičili […]